INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Ordinert årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark avholdes mandag 15.juni 2020 kl 19.00 i Scandic Victoria, Rosenkrantz gate 13, 0121 Oslo

Møterom: Rådhuset

Årsmøtet skulle ha vært avholdt tirsdag 21.april 2020, men møtet ble utsatt på grunn av korona-pandemien. Myndighetene har åpnet for arrangementer med opptil 50 personer.

Dagsorden:

-Konstituering, årsrapport, årsregnskap, godtgjørelse til styret, orientering fra styret, innkomne forslag, valg av tillitsvalgte.

Vi er pålagt å ha kontroll på antall personer som møter samt navn på personene. Kontrollen er pålagt av myndighetene av hensyn til smittesporing. Vi må følge de reglene som settes av myndighetene med krav om avstand mellom personer og om antall deltagere.

Deltagelse på årsmøter krever derfor påmelding: OBOS

Folk i risikogruppen bør vurdere egen sikkerhet og eventuelt avstå fra å møte.

Styret i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark

LEDER Fra Tedd Urnes

KORONAVASK-TVUNGEN

Koronaktisen er fortsatt en daglig realitet –også for Havnas hyttebrukere.Krisen er ikke over ennå – dessverre.Til tross for at bruk av hyttene tillates, til tross for at du er personlig ansvarlig om du vil bruke hyttene , så må vi fortsatt forsøke å beskytte alle brukere mot smitte. Vi må derfor innføre en tvungen vask av alle hyttene. Myndighetene mener at det er fare for smitte fortsatt. Vi mener at risikoen forbundet med å la folk vaske selv er en for stor risiko for smitte. Derfor er vi alle avhengig av at profesjonelle vaskere står for en sikker og trygg vask av hyttene i sommer. Koronakrisen er ikke over –ennå.Renhold av hyttene er viktig for å unngå smittespredning. For å sikre vår egen og andres sikkerhet må vi betale mer for vask enn tidligere. Nå blir prisen kr.900.- for vask i Koronatiden. Vi innfører også en ny rutine:Utstyr fra hyttene som er brukt settes inn i oppvaskmaskinen innstilt på lengst vasketid.Ta ikke ut utstyret etter vask. La alt stå til neste bruker som må sette alt på plass. Vi prøver å unngå smittespredning. Ny vurdering av situasjonen og rutiner vil bli vurdert når myndighetene mener at Koronakrigen er avsluttet. I år må vi være forberedt på at hyttene blir bruk mer enn tidligere fordi myndighetene har oppfordret alle til å avvikle ferien i Norge. Vi ønsker dere alle en god sommer.

HilsenTedd Urnes

LEDER fra Tedd Urnes

Vi har mottatt i dag en melding fra hotellet at nå er det åpent hver dag i resepsjonen. Dere trenger ikke melde fra om dere kommer på andre tider enn helg. Gode nyheter godtas med takk. Fra og med i dag kl 15:00 er det vakt i resepsjonen.

Årsmøtet vil bli avholdt den 15.juni 2020 kl 1900 i Scandic Victoria i Oslo. En egen melding om årsmøtet vil bli publisert snart.

Hilsen

Tedd Urnes