Monthly Archives: juli 2011

Havna, arbeidsoppgaver og sommer

Fra Havna-fronten er det egentlig få nyheter. Vi har informert om sakene tidligere. Likevel er det greit å minne om aktuelle vedlikeholdssaker og oppgaver som styret må jobbe aktivt med selv om det er sommer, sol og varme netter – og litt regn nå og da. Vi må nok få ordnet disse oppgavene: Utelys på gangstier, nedslitte gangstier, veibom ikke i funksjon, nedslitte terrasser, drenering rundt og ved hyttene, overvann på gressplen, utvending vask av alle hyttene og sist men ikke minst: parkeringsplassene. Vi har nok oppgaver for resten av året.

Sammen med vedlikeholdssjef, Henning Ottersen, inspiserte jeg området den 29. juni mens jeg hadde ferie på Havna. Vi ble fort enige om å sette opp en vedlikeholdsplan og en fremdriftsplan for hyttene og området med utgangspunkt i hvilke ansvarsforhold som var aktuelle. Det betyr at styret må diskutere den reviderte serviceavtalen på førstkommende styremøte. En liste over aktuelle oppgaver ble laget.

  • Utvendig vask av alle hyttene
  • Gangstiene må repareres/asfalt
  • Grus og singel må bli fylt på der det trengs
  • Vann fra nabotomt må ledes bort fra hyttene til nærmeste vannrør
  • Nytt tak på alle hyttene må ordnes.
  • Nye terrasser må anskaffes der disse er helt råtne.

Vi klarer nok ikke å komme i gang med arbeidet nå i juli eller august fordi det er for mange som bruker hyttene. Behov og utgifter må diskuteres. Vi har ikke penger til alle tiltakene.

Ellers så var alt bra på Havna. Jeg anbefaler alle å ta en tur rundt i området. Dersom noen tar en fottur fra Havna til Verdens Ende gjennom krattskog og ulent terreng, så send en melding om turen.

Dersom været skulle bli dårlig anbefales en SPA- behandling for slitte kropper. Svømmebassenget er også en redning når regnet siler ned. Trimrommet kan også brukes.

Ha en god sommer.

Tedd Urnes 11. juli 2011

Reklame