Monthly Archives: mars 2012

Hyttetakene – siste nytt

Alle tak med alder 30 år må vurderes kritisk – påstand fra kyndige tømmermenn og fagfolk. Et tak som lekker er en trussel for hele hytta. Derfor har styret diskutert utskifting av tak på styremøtene. Jeg har rapportert om saken for ett år siden etter en grundig befaring av hyttene sammen med daværende vedlikeholdssjef. Tak må skiftes skrev jeg.

Nå har jeg sammen med takstmann Håkon Læret undersøkt alle hyttene mandag den 26. mars. Vi gjorde en grundig jobb. Resultatet var mer positivt enn ventet. Takene holder i mange år fremover hevder byggmester og takstmann Håkon Læret. Jeg velger å tro mannen. Men vi fant noen svakheter som må rettes opp snarest samt at vi må begynne gradvis å skifte ut noen planker her og der.

Dessuten må vi gi mer luft under veggene og fjerne jord som er lagt for tett inntil grunnmur.

Ingen nye tak. Ingen nye store utgifter og bra er det fordi vi trenger midler til andre tiltak.

Tedd Urnes

Reklame

Noen ord før årsmøtet 2012

Kjære Andelseiere,

Årsmøtet vil finne sted mandag den 23. april kl 19.00 på Holmenkollen Hotell Rica, Kongeveien 26, 0787 Oslo. 

Styret har valgt å arbeide i stillhet med alle aktuelle saker. Ingen oppsiktsvekkende overskrifter i lokalpressen og heller ingen alarmerende opplysninger på Havnas nettesider. Ro og orden har preget arbeidet. Men vi jobber og vi jobber fortsatt hardt med de sakene som vi har prioritert.

Vi kan nå gi en melding til alle som har klaget på dårlige madrasser og vonde rygger påført under opphold på Havna.

Vi har kjøpt inn og plassert nye madrasser i alle hyttene. Jeg har prøvd madrassen siste uke og jeg garanterer god søvn til alle. En klar betingelse for god søvn er mye tid i frisk sjøluft og mye mosjon.

Vi har observert at sykkel- og gangveier er bygd ut. Det tar ikke lang tid før vi kan spaserer rolig til Verdens Ende. En spasertur til Tjøme Sentrum anbefales. Tid én vei: 60 minutter i turtempo. Det vil si en tur på 2 timer i alt. Deretter prøver du madrassen!

Mange har klaget på parkeringsplasser. Nå er asfalt lagt på grusbelagt parkeringsplass. Arbeidet ble avsluttet i uke 12.

Styret har jobbet mye med ”Oppgraderingen av hyttene”. Et utvalg har lagt frem et forslag til styret som vi har diskutert og som vi fortsetter å diskutere frem til årsmøtet. Det er viktig at vi får et realistisk bilde av de økonomiske mulighetene for en oppjustering. Vi trenger også en rapport om situasjonen dersom vi ikke gjør noe med hyttene?

På befaring i fjor sommer ble jeg informert om tilstanden på hyttetakene. Vi arbeider fortsatt med denne saken. Fagfolk sier at tak med alder 30 år er i faresonen. Vi har tatt advarselen alvorlig. En uavhengig takstmann og styrets leder vil undersøke alle takene før årsmøtet. Lokale snekkere som kjenner hyttene, mener at takene holder bra i minst 10 år fremover. Likevel tar vi signalet alvorlig. Rapport vil bli gitt på årsmøtet.

Vi fortsetter med diverse vedlikehold av hyttene etter behov. Blant annet må flere dører vurderes kritisk. Noen må skiftes ut.

Styret har fortløpende kontakt med ledelsen av Rica Hotell med hensyn til vedlikehold og forbedringen av utemiljøet.

Til slutt: Svømmebassenget, trimrommet, turveier og frisk sjøluft venter på deg. Spis sunt, fyll lungene med frisk sjøluft og bruk de nye madrassene!

Hilsen Tedd Urnes, styreleder

Nye bilder fra oppusset hytte 16