Monthly Archives: juli 2012

Fremdrift 2012

Kjære andelseiere,

Mange har spurt om fremdrift av planene om oppussing og fornyelse av hyttene. Årsmøtet vurderte og godkjente planene for oppussing og fornyelse av alle hyttene. Styret har arbeidet videre med de vedtatte planene. Grunnen til at vi ikke har begynt arbeidet er noen kritiske kommentarer til driften av sameiet og om noen juridiske vurderinger av planene.

Ikke alle andelseiere er enig i at vi trenger å gjøre en forandring på hyttene som nå begynner å bli 30 år gamle. Styret mener vi kan begynne arbeidet. Vi har likevel valgt å gå forsiktig frem i arbeidet slik at vi unngår rettslige krav fra noen av andelseierne. Derfor har vi tatt kontakt med advokat som studerer de kritiske henvendelsene fra de som ikke ønsker å delta i fornyelsesarbeidet.

I skrivende stund har jeg ennå ikke fått svar fra advokaten om de rettslige problemene med å begynne arbeidet. Litt tålmodighet må vi tåle.

Noe har blitt gjort på vedlikeholdsfronten. Den nye parkeringsplassen har blitt oppmerket for biler. Noen hytter har fått ny uteplass fordi den gamle var begynt å råtne. Blomster er plantet. Noen dører har blitt skiftet ut og alle hyttene har blitt vasket. De nye madrassene har blitt testet og godkjent. Badestranden har fått tilført mye sand – så noe har skjedd likevel.

Vi vil komme med informasjon om fremdrift av vedlikeholdssaken så snart vi har nye opplysninger om saken.

God sommer.

Hilsen Tedd Urnes

Reklame

Noen bilder

Foto: Tedd Urnes 2012