Monthly Archives: september 2012

Ekstraordinært årsmøte

Til andelseiere i Havna Skjærgårdspark

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Havna Skjærgårdspark

Ekstraordinært årsmøte i Havna Skjærgårdspark avholdes i Holmenkollen Park Hotel Ricas lokaler i Kongeveien 26, 0787 Oslo, mandag den 24. september 2012 klokken 18.30.

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av ekstraordinært årsmøte, herunder opptegnelse av møtende andelseiere.
  2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  4. Orientering om bakgrunnen for stiftelse av ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
  5. Stiftelse av ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
  6. Fastsettelse av vedtekter for ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
  7. Stadfestelse av vedtatt oppussing, tid for igangsettelse og innbetalinger.

Styret har i tråd med styrets egne vurderinger og ønsker fremkommet på siste årsmøte vurdert muligheten for å tilknytte Havna Skjærgårdspark i enhetsregisteret. Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark kan av hensyn til økonomisk form, eieform og drift som sådan ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Registrering av Havna Skjærgårdspark som juridisk enhet vil kunne oppnås enten ved seksjonering av eiendommen / opprettelse av fritidshusene som eierseksjoner i henhold til eierseksjonsloven – noe som vil være svært omfattende både hva tid og kostnader angår – eller slik styret ser det – ved etablering av / registrering av Havna Skjærgårdspark som en velforening.

Etablering av velforening er den enkleste, raskeste og rimeligste måte å oppnå registrering av Havna Skjærgårdspark som juridisk enhet på.

Velforeningen stiftes – med stiftelsesprotokoll og vedtekter – på ekstraordinært årsmøte i sameieforeningen.

Velforeningens vedtekter vil være så lik Skjærgårdsparkens sameieavtaler som mulig. Styret i velforeningen vil være det samme som i Sameieforeningen. Årsmøter avholdes samtidig. Andelseierne blir medlemmer i velforeningen og aksepterer velforeningens vedtekter ved kjøp av andeler

Styrets forslag til vedtekter for Havna Skjærgårdspark Velforening følger vedlagt.

Er en sameier forhindret fra å møte, kan fullmektig med skriftlig fullmakt møte i sameiers sted, eller fullmakt kan sendes til styret ved styrets formann, pr. brev (Tedd Urnes, Munkerudvollen 16, 1165 Oslo) eller e- post (teddview@getmail.no). Sameierne oppfordres til å møte.

Oslo, den 31. august 2012

Tedd Urnes

Styrets leder

Vedlegg: Utkast_vedtekter_Havna Skjærgårdspark_Velforening2012.09.24

Reklame