Ekstraordinært årsmøte

Til andelseiere i Havna Skjærgårdspark

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Havna Skjærgårdspark

Ekstraordinært årsmøte i Havna Skjærgårdspark avholdes i Holmenkollen Park Hotel Ricas lokaler i Kongeveien 26, 0787 Oslo, mandag den 24. september 2012 klokken 18.30.

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av ekstraordinært årsmøte, herunder opptegnelse av møtende andelseiere.
 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Orientering om bakgrunnen for stiftelse av ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
 5. Stiftelse av ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
 6. Fastsettelse av vedtekter for ”Havna Skjærgårdspark Velforening”.
 7. Stadfestelse av vedtatt oppussing, tid for igangsettelse og innbetalinger.

Styret har i tråd med styrets egne vurderinger og ønsker fremkommet på siste årsmøte vurdert muligheten for å tilknytte Havna Skjærgårdspark i enhetsregisteret. Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark kan av hensyn til økonomisk form, eieform og drift som sådan ikke registreres i Brønnøysundregistrene. Registrering av Havna Skjærgårdspark som juridisk enhet vil kunne oppnås enten ved seksjonering av eiendommen / opprettelse av fritidshusene som eierseksjoner i henhold til eierseksjonsloven – noe som vil være svært omfattende både hva tid og kostnader angår – eller slik styret ser det – ved etablering av / registrering av Havna Skjærgårdspark som en velforening.

Etablering av velforening er den enkleste, raskeste og rimeligste måte å oppnå registrering av Havna Skjærgårdspark som juridisk enhet på.

Velforeningen stiftes – med stiftelsesprotokoll og vedtekter – på ekstraordinært årsmøte i sameieforeningen.

Velforeningens vedtekter vil være så lik Skjærgårdsparkens sameieavtaler som mulig. Styret i velforeningen vil være det samme som i Sameieforeningen. Årsmøter avholdes samtidig. Andelseierne blir medlemmer i velforeningen og aksepterer velforeningens vedtekter ved kjøp av andeler

Styrets forslag til vedtekter for Havna Skjærgårdspark Velforening følger vedlagt.

Er en sameier forhindret fra å møte, kan fullmektig med skriftlig fullmakt møte i sameiers sted, eller fullmakt kan sendes til styret ved styrets formann, pr. brev (Tedd Urnes, Munkerudvollen 16, 1165 Oslo) eller e- post (teddview@getmail.no). Sameierne oppfordres til å møte.

Oslo, den 31. august 2012

Tedd Urnes

Styrets leder

Vedlegg: Utkast_vedtekter_Havna Skjærgårdspark_Velforening2012.09.24

5 responses to “Ekstraordinært årsmøte

 1. På bloggen til Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark er det kommet flere innlegg i forbindelse med avholdelse av ekstraordinært årsmøte 24.09.2012.

  Spesielt andelseier Steinar Fasting har flere krasse kommentarer rundt styrets arbeid, Rica og øvrige forhold. Styret har for øvrig mottatt en jevn strøm av brev i samme form fra Steinar Fasting det siste halve året. Disse har han fått svar på innen rimelighetens grense og når nye momenter er fremkommet.

  Som styre kjenner vi oss ikke igjen i kritikken og vil redegjøre for dette på den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi vil kort gjengi hovedpunkter her:

  Styrets medlemmer er innhabile, oppmuntrer til ulovlige handlinger og påfører andelshaverne unødige kostnader og utgifter
  Styrets medlemmer er valgt etter vedtektene på årsmøtet, er selv
  andelseiere og har ingen personlig interesse av å drive med ulovligheter eller påføre seg selv unødige kostnader og utgifter. (Rica har heller neppe noen slike interesser på sine andeler). Tvert i mot ønsker styret og dets medlemmer å forvalte sameiets drift og interesser på en best mulig måte og i tråd med de ønsker vi får fra andelseierne.

  Punktfestekontrakten og ulovlig næringsvirksomhet
  De enkelte andelseiere bytter og leier ut sine ukeandeler i tråd med
  kjøpekontrakt pkt 14. Rica har også gjennom ervervelsen av hotellet i sin tid arvet usolgte andeler og er således besitter av mange andeler (81). Rica leier også tidvis ut sine andeler. Styret kan ikke se at det er i strid med punkt 7 at Rica utøver sine rettigheter på samme måte som øvrige andelseiere.

  Serviceavtalen
  Det årlige proveny andelseierne betaler i året består av 2 deler.
  Det ene delen er en serviceavgift til hotellet som omfatter TV lisens, renovasjon, offentlige avgifter, forsikringspremie, årlig renhold, vaktmestertjenester og administrasjon som reguleres årlig etter faktisk stigning i konsumprisindeks.

  Den andre delen består av sameiets egne kostnader som strøm, vedlikehold av hyttene (for eksempel utskiftning terrassedør), materiell til hyttene, kostnader årsmøte og styre/-møter m.m. Dette fremgår av regnskapene som presenteres på årsmøtet.

  Serviceavtalen er en fremforhandlet avtale med ”fastpris”. Det kan godt hevdes at den gjeldende inngåtte serviceavtalen fra 2009 er dyr, dårlig eller ytes ufullstendig. Styret har fått en inngående beskrivelse av det arbeidet Rica nedlegger i avtalen og styret var fornøyd med den gjennomgangen. Imidlertid vil styret fortsette å jobbe med dette frem mot etablering av ny avtale i 2014.

  Eget sameie pr. hytte
  Styret er av den oppfatning at det med utgangspunkt i sameieavtalen pkt 3 er etablert en forening med et valgt styre. Vi forstår avtalen dithen at det ikke har vært noen intensjon om å ha selvstendig styrte enkeltsameier. Skal man ha muligheter for fornuftige fellesløsninger og rasjonell drift er det åpenbart at dette best kan håndteres gjennom en felles sameieforening.

  Årsmøte og opp-pussingsvedtaket
  Her møtte 221 stemmeberettigede stemmer (herav 20 fullmakter) som stemte 131 for styrets forslag, 89 imot styrets forslag og 1 blank. Rica hadde 81 stemmer og Norges Håndballforbund 80 stemmer.

  Det hevdes at siden antall ja-stemmer ikke overstiger halvparten av totale ukeandeler på 490 er flertallet av andelhaverne imot. Videre hevdes det at styret ikke aksepterer dette faktum.

  Styrets holdning er at årsmøtet kjente innkallingen lovlig og forslaget som var annonsert ble vedtatt på vanlig måte med flertall.

  Etablering av Velforening
  Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark har i dag intet organisasjonsnummer. Det gjør det vanskelig på områder som det å ha en bankkonto samt å dokumentere hvem som representerer sameiet lovlig etc. Styret vurderer det dit hen at dette er en utfordring som må løses. Samtidig ble vi på årsmøtet oppfordret til dette av flere andelseiere. I den anledning har styret konsultert advokat som anbefaler å etablere en velforening som den enkleste, raskeste og rimeligste måte å oppnå registrering av Havna Skjærgårdspark som juridisk enhet på. Advokaten vil være tilstede på det ekstraordinære årsmøtet.

  Oslo den 19. september 2012

  Styret i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark

 2. Jeg støtter Thor Graffs innlegg. Det går ikke an å skrive så usakelig om folk! Og all ros til Styret for å prøve å gjøre en god jobb. Jeg har full tillit til dem, og har allerede sendt dem min fullmakt da jeg ikke kan møte den 24.9.
  Vennlig hilsen fra Trine Opheim, hytte 34, uke 32

 3. Hei Alle Sammen
  Først vil jeg be om at vi forsøker å holde innleggene i en saklig stil. Så: Det er mulig at det er mer hensiktsmessig å organisere eiereskapet på en annen måte enn en velforening. Og det er meget mulig at Rica tar seg veldig godt betalt for det de utfører på hyttene. Men at styret nærmest driver kriminell virksomhet synes jeg er en ganske drøy påstand. Jeg synes dessuten det virker tungvindt ut å lage sameiestyrer for hver enkelt hytte. Styret bør se bort fra fornærmelsene, og fordomsfritt vurdere de innvendiger som er kommet. Deltakerne på årsmøtet bes oppføre seg slik de fleste gjør på Havnahytta si, konstruktiv og vennlig.

  Thor Graff H 26 U31

 4. Hva er egentlig grunnen til at styret vil stifte en velforening? Det begrunnes kun med «i tråd med styrets vurdering» og at man vil tilknytte Havna i enhetsregisteret. Hvilken fordeler skal dette ha?

  I tillegg finner jeg deres forslag til nye vedtekter, deriblant paragraf 4, noe udemokratisk: «forhåndsstemme ved å gi styret fullmakt». Det er ikke gitt at man vil stemme likt som styret ønsker.

 5. Takk for kommentarene dine Fasting!

  Veldig flott at vi andelseiere kan komme med våre tanker og ideer på bloggen. Håper flere bruker denne muligheten.
  Det er en ting jeg gjerne vil trekke fram før møtet den 24.9.:
  Vet alle vi andelseiere hvilke konsekvenser det kan bli av at vi endrer sameiet vårt til en velforrening? Har vi fått vite hvorfor styret ønsker å endre organiseringen?
  Hvordan stiller eierene av mange andeler seg til dette? Slik jeg tolker forslaget vil hvert medlem kun ha en stemme. Dette kan muligens være både negativt og positivt for sameiet?
  Er det juridisk riktig at vi har sagt ja til styrets oppgraderingsforslag?

Legg igjen en kommentar til beining Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s