Monthly Archives: november 2012

Om oppussing av hyttene

Brev fra styreleder om oppussing, datert 31.10.2012

Oppussing 2012–2013

Styret har arbeidet med fremdriftsplaner for oppussing av alle hyttene. Vi har sendt et brev til alle hvor vi vedlegger en bankgiro for innbetaling. Vi begynner ikke arbeidet før vi har fått de nødvendige midlene på bankkonto.

Vi har fått flere henvendelser om arbeidet. Spørsmål om hvor lagt vi har kommet med planene blir stilt til styrets medlemmer og leder. Brev som er sendt til alle, er publisert her.

Vi mottok en personlig henvendelse under det ekstraordinære årsmøtet med krav om en protokolltilførsel. Krav om åpenhet  og en mulighet til å vurdere denne saken, gjøres med dette.

Vi takker for oppslutningen av prosjektet og for den tålmodighet som dere alle viser.

Tedd Urnes
styreleder 26. november 2012

Reklame