Monthly Archives: februar 2013

Oppussingsarbeidet igangsettes

Kjære andelseier i Sameiet Havna Skjærgårdspark

Viser til arbeidet vedr. oppussing av hyttene.

Kontrakt er signert

Styret har nå etter forhandlinger signert kontrakt for arbeidet med selskapet HCI/R2R som tidligere bl.a. har gjort innredningsarbeidet i de 2 byggetrinnene av leiligheter på Rica Havna. Kontrakten har en kostnadsramme på NOK 4.317.660,- (inkl. mva) for 34 hytter. Dette utgjør NOK 126.990,- pr. hytte og NOK 9.071,- pr. ukeandel. Dette finansieres av innbetalt engangsbeløp NOK 7.800,-, mens det resterende hentes ut via frie midler og budsjett for 2013 og 2014. Noen ytterligere tilleggskostnader vil bl.a. påløpe i forbindelse med rydding, lagring av utstyr, sluttrengjøring av hytter, kost håndverkere, prosjektoppfølging, etc. som ikke er inkludert i kontrakten.

Det har vært jobbet betydelig med dette i styret for å få en så god pris og avtale som overhodet mulig for hyttesameiets medlemmer.

Prosjektperiode

Prosjektperioden vil være fra 11.02.2013 og er planlagt avsluttet 21.04.2013. Prosjektperioden er nøye planlagt gjennomført innen dette tidsrommet, men man kan aldri gardere seg 100% mot forsinkelser.

Arbeidet starter allerede i uke 6 med rydding av 4 hytter for oppstart mandag 11. februar.

Øvrige hytter skal være ryddet innen onsdag 13. januar.

Dette betyr at hyttene skal tømmes for alt innbo og utstyr slik at håndverkere kan jobbe uhindret. Gamle møbler, lamper og tepper blir således fjernet og avhendet. Hotellet vil foreta denne ryddingen og oppbevare øvrig innbo midlertidig i oppbevaringscontainer. Etter oppdraget er ferdig vil hyttene rengjøres og innbo settes tilbake.

De første 4 hyttene vil etter prosjektplanen være ferdig malt etc. uten innredning

22. februar for gjennomsyn og kontroll av arbeidet ved styret og prosjekthjelp fra Rica.

Noe av det siste som skjer i prosjektperioden vil være innsetting av møbler pga. lang bestillingstid.

Våruker

Dette betyr at hyttene ikke vil være tilgjengelig for andelseierne i vårukene fra og med uke 8 til og med uke 17. Dette er en praktisk konsekvens av vedtaket og vi håper andelseierne kan avveie denne ulempen opp mot fordelen av oppussingen.

Innbetaling av utestående beløp

Jeg vil sterkt anmode de andelseiere som ikke har innbetalt utestående beløp vedr. oppussingen om å innbetale dette snarest. Innkreving gjennom inkasso o.lign. er både uønsket og kostbart for alle parter.

Oslo 7. februar 2013

For styret i Sameiet Havna Skjærgårdspark

Tedd Urnes
Styreleder

Reklame