Monthly Archives: mars 2013

Innkalling til årsmøte 2013

Kjære Andelseier,

Styret for Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark innkaller med dette til årsmøte den 30. april 2013.

Vi ønsker å avholde årsmøtet  på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Årsmøtet begynner kl 19.00 og vi forsøker å avslutte møtet kl 21.00. Møterom på hotellet er: Auditoriet.

Forslag til dagsorden:

  1. Konstituering av årsmøtet.

–       Valg av ordstyrer

–       Valg av referent

–       Valg av to personer til å undertegne protokollen

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Styrets beretning for 2012- 2013
  3. Regnskap og revisjonsberetning
  4. Budsjettforslag
  5. Inn komne forslag
  6. Valg
Reklame

Vi maler …

…Vi maler og vi maler og det blir så fint og flott …

Vi har begynt arbeidet med oppussing av alle hyttene. Henning Madsen, Åse Dyrstad og Tedd Urnes kontrollerte arbeidet lørdag den 2.mars. Dette går bra.

Det males og jobbes. Veggene er malt i flere av hyttene. Ny parkett skal legges. Fliser skal legges på kjøkken. Gamle møbler må ryddes bort. De har gjort jobben i mange år. Ny møbler ventes levert med det første.

Vi forsøker å få bort knirkingen i tappene. Ingen lett oppgave å få bort all knirkingen! Dessverre – så klarer vi ikke å bli ferdig til påske fordi det er mye som skal gjøres. Vi er også kritisk til arbeidet som må kontrolleres.

Hyttene vil nå fremstå som lyse og sommerlige. Her er noen bilder fra arbeidet. Litt rot finnes fortsatt.  Stort sett er vi fornøyd med arbeidet- men vi vil følge med hele tiden.

Hilsen Tedd Urnes