Monthly Archives: mai 2013

Oppussing ferdig

Kjære andelseiere,

Utrolig – men sant: Vi er ferdig med oppussing av alle hyttene. Vi har hatt den siste, avsluttende inspeksjon av alle hyttene. Vi gikk grundig til verks. Det betyr at vi fant mange små feil og mangler som vil bli ordnet med det første. Vi fikk også tid til å snakke med noen som hadde tatt hyttene i bruk. Ingen klager. Mange positive kommentarer.

Vi har også bestemt å skifte ut de gamle fjernsynsapparatene. Fortsatt har noen av hyttene fjernsynsapparat av eldre dato. Toalettene må også byttes ut. Bilder på veggene er ennå ikke kjøpt inn. Styret vil ta en avgjørelse om bilder på neste styremøte. Vi vil at sommeren skal komme inn i hyttene. Derfor vil nok motivene på bildene minne oss om drømmen om en fin norsk sommer!

Styret takker alle som har deltatt i arbeidet. En takk til dere andelseiere som har vært tålmodige i de ukene oppussingen pågikk. Vi har notert få problem med bruk av hyttene i oppussingsperioden. De fleste har forstått at vi trengte litt tid til arbeidet. Vi ønsker dere alle en god sommer i nye omgivelser.

Vennlig hilsen

Tedd Urnes

* * *

Andre saker om oppussingen

Oppussingen er ferdig og hyttene inspisert 30.052013

Vi maler … 03.03.2013

Oppussingsarbeidet igangsettes 11. februar 07.02.2013

Brev fra styreleder 26.11.2012

Brev fra styreleder 31.10.2012

Hytte 16 – flere bilder

Hytte 16 – oppusset hytte

Fremdrift 06.07.2012

Reklame