Monthly Archives: januar 2014

Informasjon om årsmøte 2014

Kjære andelseiere,

Styret har nå begynt å forberede arbeidet med årsmøtet.

Vi ønsker dere alle velkommen årsmøte som vil bli avholdt på 24. april 2014, Holmenkollen Park Hotel Rica, Kongeveien 26, Oslo. Møtet begynner kl 19.00 og vi vil forsøke å avvikle innen kl 21.00.

Forslag til saker som dere ønsker å få behandlet, sendes styret v /Tedd Urnes (teddnord@getmail.no) innen 15. februar. Vi har dessverre ennå ikke klart å sette opp en valgkomite. Flere av styremedlemmene er på valg i år. Vi trenger også minst tre personer til ny valgkomiteen. Forslag til personer som dere ønsker å få valgt, må av praktiske grunner bli sendt styreleder.

Saksliste og nødvendige dokumenter vil bli sendt som en egen trykksak til alle andelseiere.

Dersom noen av dere har forandret navn eller adresse, send en melding om endring.

Til orientering: Dersom en andelseier er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan skriftlig fullmakt gis til en annen andelseier. Skriftlig fullmakt sendes styrets formann v/ Tedd Urnes.

Kunngjøring om årsmøtet samt forslag til saksliste, vil bli offentliggjort på denne nettsiden.

Hilsen

Tedd Urnes

Reklame

Brev fra styreleder

Kjære Andelseiere,

GODT NYTT ÅR

Vi har ikke lagt mye informasjon ut på nettsidene  i de siste månedene. Det betyr ikke at styret har tatt en utvidet ferie. Vi arbeider mye med saker som krever mye tid. Det betyr at mye arbeid blir gjort via e-post og direkte kontakt med medlemmer.

Blant de sakene som vi ennå ikke har fått gjort ferdig, kan jeg nevne disse: Serviceavtalen mellom Havna Skjærgårdspark/Velforening og Rica Havna hotel, nytt regnskapskontor, tvangssalg av andeler og kommunikasjon.

En gruppe blant styrets medlemmer har arbeidet spesielt med Serviceavtalen. Vi har ennå ikke kommet helt i havn med avtalen. Mange saker skal avklares med hensyn til arbeidsoppgaver og ansvarsforhold vurdert mot fremtidige kostnader.

Vi har også tatt kontakt med et regnskapskontor som vil kunne utføre arbeidsoppgaver for velforeningen. Det vil bety en økonomisk belastning fordi vi tidligere har utført dette arbeidet av et styremedlem i samarbeid med Rica Havna Hotel. Et krav om revisor ble satt frem på siste årsmøte. Dersom dette kravet fortsatt skal gjelde, vil også kravet medføre økonomiske utgifter. Jeg vil nevne at vi er ikke og har ikke vært pålagt å ha en autorisert revisor for årsregnskapet – dette til orientering.

All drift av hyttene er avhengig av at alle viser en solidarisk holdning til de økonomiske krav som stilles. Årsavgiften for andelene må innbetales i rett tid. Vi har dessverre måtte kontakte advokat som har fått i oppdrag å kreve inn manglene beløp. Det vil bli iverksatt tvangssalg av andeler som tilhører eiere som ikke overholder fastsatte betalingsfrister eller betaling etter avtale.

Oppussingen av alle hyttene er nå historie. Arbeidet har også vært tidkrevende, men helt nødvendig for å bevare verdien av hyttene. Alle andelseiere, bortsett fra en person, har nå betalt for oppussingen.

Vi vil også forsøke å bedre kommunikasjonen mellom styret , andelseiere og leietagere ved å legge ut på nettsiden en ”Questback”  hvor alle kan gi melding til styret.

Til slutt: Vi arbeider også mot årsmøtet. Dato er ikke bestemt ennå. Vi trenger en Valgkomite bestående av minst tre personer. Gi beskjed dersom du har navn på person som du tror kan gjøre en god jobb? Flere av styremedlemmene er dessuten på valg. Viktig å melde fra til Valgkomiteen om personer som dere vil skal arbeid for velforeningen fremover.

Hilsen

Tedd Urnes

Hyttene etter oppussing

Bilder av hyttene etter oppussing, tatt sommeren 2013. Klikk på bildene for større visning.

(Foto: May Lis Ruus)