Daily Archives: 24. januar 2014

Informasjon om årsmøte 2014

Kjære andelseiere,

Styret har nå begynt å forberede arbeidet med årsmøtet.

Vi ønsker dere alle velkommen årsmøte som vil bli avholdt på 24. april 2014, Holmenkollen Park Hotel Rica, Kongeveien 26, Oslo. Møtet begynner kl 19.00 og vi vil forsøke å avvikle innen kl 21.00.

Forslag til saker som dere ønsker å få behandlet, sendes styret v /Tedd Urnes (teddnord@getmail.no) innen 15. februar. Vi har dessverre ennå ikke klart å sette opp en valgkomite. Flere av styremedlemmene er på valg i år. Vi trenger også minst tre personer til ny valgkomiteen. Forslag til personer som dere ønsker å få valgt, må av praktiske grunner bli sendt styreleder.

Saksliste og nødvendige dokumenter vil bli sendt som en egen trykksak til alle andelseiere.

Dersom noen av dere har forandret navn eller adresse, send en melding om endring.

Til orientering: Dersom en andelseier er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan skriftlig fullmakt gis til en annen andelseier. Skriftlig fullmakt sendes styrets formann v/ Tedd Urnes.

Kunngjøring om årsmøtet samt forslag til saksliste, vil bli offentliggjort på denne nettsiden.

Hilsen

Tedd Urnes