Monthly Archives: april 2014

Andelseiere og fysisk trening

Ikke alle ønsker å bruke feriedagene foran fjernsynsapparatet. En bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet har vært et ønske blant mange andelseiere i flere år. Aktivitetsparken vil gi muligheter til ballspill og annen virksomhet.

Svømmebassenget
I dårlig vær er det mange som søker til svømmebassenget på hotellet. De som er meget aktive, vil nå oppdage at hotellet har innført en ny betalingsordning. Dersom du ønsker å bade flere ganger i uken og flere ganger om dagen, kan du skaffe deg et ukeskort. Kortet er personlig. Det vil si at du kan ikke overlate kortet til en annen person. Ved bruk viser du kortet i spa-butikken eller i resepsjonen. For voksne er prisen for et ukekort kr. 300, og for barn kr 250,-.

Klippekort: En ordning med klippekort er også innført. Det vil si at kortet gjelder et kalenderår. Kortet går ut den 31. desember. Klippekortet gjelder 10 klipp. Prisen for voksne er kr 500, og for barn, 350.

Dersom du ikke ønsker denne ordningen, er disse prisene gjeldende i 2014 for andelseiere:

 • Svømmebasseng: kr 60.- for voksne, kr 40 for barn pr. besøk.
 • Trening innendørs: kr. 80.-
 • Tennis: kr 150 ,- pr. time.
 • Voksne ukesabonnement for svømming og trening: kr 400,-

Ellers er det mange fine turmuligheter i området. Nye skilt vil bli satt opp. Kart over turmuligheter finnes i resepsjonen. Ha en god sommer.

Tedd Urnes

Reklame

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

SAMEIEFORENINGEN HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK – INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

Årsmøtet i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark avholdes i Holmenkollen Park Hotel Rica, Kongeveien 26, 0787 Oslo, torsdag den 24. april kl. 19.00.

 1. Åpning av årsmøtet v/ styreleder Tedd Urnes.
 2. Registrering av møtende andelseiere.
 3. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 4. Valg av referent.
 5. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmetallet.
 6. Gjennomgang og godkjennelse av styrets beretning for 2013-2014.
 7. Gjennomgang og godkjennelse av årsregnskapet og fastsettelse av honorar til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.
 8. Revisorberetning.
 9. Budsjettforslag for 2014.
 10. Serviceavtale mellom Rica Havna Hotel (RHH) og Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark(SHS).
 11. Innkomne forslag.
 12. Valg av styremedlemmer. Valg av ny valgkomite.

Dersom en andelseier er forhindret fra å møte, kan fullmektig med skriftlig fullmakt møte i andelseiers sted. Fullmakt kan sendes styrets leder: Tedd Urnes, Munkerudvollen 16, 1165 Oslo eller pr. e-post til: teddnord@getmail.no.

Oslo, 26.mars 2014

Tedd Urnes

For styret i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark

 

Styret i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark 2013–2014.

Tedd Urnes   Nina Eidem   Per-Otto Furuseth   Åse Dyrstad   Håvard Stenberg   Ane Johansen

Louise Bye   Henning Madsen

Statsautorisert revisor: Thomas Andersen. BHL DA.