Monthly Archives: juli 2015

Sommerbrev fra styreleder

Årsmøtet

Sameierforeningens årsmøte ble gjennomført i fred og fordragelighet onsdag 17. juni på Scandic Holmenkollen. Styrets forslag til årsberetning, årsregnskap og godtgjørelser for 2014 samt forslag til budsjett for 2015 ble godkjent.

Styremedlem Åse Dyrstad ønsket ikke gjenvalg og ble etter mange års stor innsats takket av styret og årsmøtet med blomster og vin. Sittende styremedlem Per Otto Furuseth og nytt medlem Vibeke Haakestad ble valgt med funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen med Tedd Urnes og Nina Eidem ble gjenvalgt.

Etter at årsmøtets formelle del var gjennomført, på 45 minutter, hadde møtet en uformell diskusjon og meningsutveksling om diverse saker. Det var alt fra innleggelse av vår- og høstuker i innkallingen sammen med rabatterte hotelltilbud, ønsker om bredbånd, fotballmål lengst syd på friområdet, etablering av facebook-side og diverse ønsker om suppleringer av utstyr. Takk for alle gode forslag.

Jeg vil forøvrig personlig benytte anledningen til å takke styremedlemmene for godt utført styrearbeid siste år. Styret utgjøres av medlemmer med variert og solid kompetanse. Det er meget inspirerende å få anledning til å jobbe med dere og føle deres engasjement for å gjøre Havna Skjærgårdspark bedre. Det kommer i høyeste grad deg som andelseier til gode. En stor takk også til May Lis Ruus som håndterer nettsidene våre «havnanett.no».

Årlig fellesavgift / Økonomi

Årlig fellesavgift er en del av styrets budsjettforslag og kunne ikke faktureres før årsmøtet hadde godkjent budsjettet. Avgiften er fortsatt på NOK 3.605,- per ukeandel. Avgiften ble utfakturert i siste del av juni med forfall 1. juli, men pga. ferietid vil ingen purring vil skje før 1. august. Vennligst betal i tide og unngå unødvendige purregebyrer. De som mot formodning ikke har mottatt faktura bes snarest henvende seg til OBOS Eiendomsforvaltning v/Tonje Anzjøn på epost; tonje.anzjon@obos.no. Dette gjelder også ved eierskifter.

Årlig fellesavgift innbringer om lag 1.766.000 kroner i inntekter. Utgiftene fordeler seg omlag med en tredjedel på hver av postene nedenfor;

  • Serviceavgift til Scandic Havna Tjøme og festeavgift til Rica Eiendom for grunnen.
  • Kommunale avgifter, strøm, forretningsfører/revisjon, styrehonorar og andre kostnader.
  • Vedlikehold og anskaffelser.

Etter omlegging av serviceavtalen for 2014 – 2019 mener vi å ha laget en mer transparent modell som gagner både sameiet og hotellet. Denne ble inngående orientert om på årsmøtet i fjor og den ligger også ute på «havnanett.no». Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har med Scandic Havna Tjøme gjennom direktør Ane Johansen, vedlikeholdssjef Ole-Jacob Christoffersen og husøkonom Anita Sahlsten. De er alle svært opptatte av at andelseierne og andre gjester på området skal få en god opplevelse.

Det er et faktum at hyttene nå runder 35 år hvor ytterligere vedlikehold og utskiftninger med tiden vil tvinge seg frem. Dette gjelder terrasser, enkelte utsatte vinduer, tak, varmtvannstanker og bad for å nevne noe.

Styret jobber med å holde den standard vi opplever andelseierne ønsker på hyttene på den mest kostnadseffektive måten. Nivået på årsavgiften sammenfaller med dette.

Vedlikehold

Hytte nummer 5, 6, 7, 8 og 9 er nymalt utvendig og øvrige hytter er flekkmalt. Det har foregått et arbeid med å bytte «utslitte» vindskier og israft m/beslag på hyttene nede på sletta frem til uke 28. Det er også laget 2 nye terrasser. Arbeidet med dette og oppsetting av manglende skillevegger vil fortsette etter fellesferien i august. Vi beklager at noen ikke har fått ny terrasse/skillevegg som forventet til ferien, og den ulempe utført arbeid i ferietiden eventuelt har medført for enkelte.

Nok engang anmoder jeg andelseiere å påse at ikke annet enn eget organisk avfall og egnet toalettpapir havner i toalettet. Alt annet er bannlyst! (Pass på barn med plastleker etc.). Tilstopping av avløpet er svært ubehagelig for alle og nødvendig utspyling koster ca. NOK 10.000,- per gang. Vi har hatt to slike unødige hendelser hittil i år – altså NOK 20.000,- «down the drain».

Bilder til montering i stue og trapp er i bestilling. Det samme er utskifting/supplering av servise, glass, bestikk og kjøkkenredskaper. Dette vil komme på plass i løpet av sommeren.

Si i fra !

Styret ønsker å være lydhøre overfor de spørsmål og ønsker som andelseierne måtte ha. Får vi ikke høre noe om det – kan vi heller ikke gjøre noe med det. Alle ønsker kan naturlig nok ikke imøtekommes siden de skal balanseres mot økonomiske rammer og hva som er tilnærmet felles oppfatning. Hva noen synes er livsviktig – synes andre er bortkastet sløseri. Ikke desto mindre er det viktig for oss å få vite om ulike syn og ønsker på driften.

Generelt sett opplever vi at andelseierne ettersom årene går forventer en gradvis høyere standard og servicenivå i sin ferie enn tidligere i tråd med resten av samfunnsutviklingen.

Med ønske om en god sommer

Til alle som allerede har hatt og de som skal ha hele eller deler av sin ferie på Havna Skjærgårdspark ønsker jeg en fortsatt god sommer.

Uansett vær er det mange muligheter for rekreasjon på Tjøme og i nærområdet. Minner også om de rabatter andelseierne har på hotellet som ledd i serviceavtalen.

  • Rabatter i bassenget.
  • Rabatter på matservering i a la carte restauranten (ikke brygga). 25% i a la carte restaurant og tilbud frokost 75,- under gjeldende pris).
  • Rabatt på leie av tennisbane.

Bruk dem gjerne. Bestill gjerne utvask av hytta i god tid og unngå problemer med klager om mangelfull utvask. Hele området med hotellet, leilighetene, hyttene og marinaen lever i en slags gjensidig symbiose hvor vi alle er delvis avhengige av hverandre for at det skal være mulig å holde dette som et trivelig feriested.

Med de aller beste ønsker om en god sommer!

Med vennlig hilsen
Henning Madsen
Styreleder

Reklame

Hotellet har skiftet navn

Svenskeide Scandic har kjøpt Ricas hoteller, deriblant hotellet på Havna. 

Hotellet har fått nytt navn: Scandic Havna Tjøme. (Foto: Scandic)

Hotellet har fått nytt navn: Scandic Havna Tjøme. (Foto: Scandic)

2. desember 2014 var det høytidelig navneskifte med tale og snorklipping av ordfører, og skolemusikanter spilte under markeringen.

Det nye navnet er Scandic Havna Tjøme.

I følge Tønsbergs Blad foreligger det ingen planer om utbygging, og det vil heller ikke bli noen store og synlige forandringer for publikum etter eierskiftet.

Sameiet Havna Skjærgårdspark viderefører serviceavtalen og samarbeidet med hotellet.

Scandic Havna Tjøme har fått ny nettside: http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Tjome/Havna-Tjome/
Les mer i Tønsbergs Blad og Øyene
* * *