Monthly Archives: januar 2016

Årsmøtet og forslag til behandling

Årsmøtet planlegges avholdt i slutten av april.

Vi ber om at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet innsendes styret ved styreleder innen 28. februar 2016.

Med vennlig hilsen
Henning Madsen, Styreleder

Feilaktig faktura på årlig serviceavgift for 2016

Ved en feil har vår regnskapsfører OBOS sendt ut faktura til enkelte for årlig serviceavgift for året 2016.

Vi ber derfor om at andelseierne ser bort fra feilaktig utsendt faktura.

Årlig serviceavgift er et resultat av godkjent budsjett på årsmøtet som normalt avholdes i slutten av april angjeldende år.

Faktura for årlige serviceavgift vil bli utsendt i mai måned 2016 med forfall ca. 01.06.2016.

Beklager sterkt det inntrufne.

Med vennlig hilsen
Henning Madsen, Styreleder

Reklame