Monthly Archives: juni 2016

Melding om utskifting av 6 terrasser onsdag 29. juni

Til Andelseierne!

Det har i de siste årene vært en klar og tydelig gjenganger blant klagene vi har mottatt, og det er terrassenes forfatning. Mange har etterlyst behovet for utskifting av toppbord/hele terrassen.

Vedlikeholdssjefen på Scandic Havna Ole-Jacob Christoffersen og Styret har besiktiget dette, og vi har vært innforstått med behovet så raskt økonomien som avsettes til vedlikehold tilsa iverksetting av arbeidet.

Det ble som sikkert en del registrerte skiftet ut 2 terrasser i fjor foran hytte 5 og 6. Planen var at det firmaet som utførte oppdraget i 2015 skulle fortsette med andre terrasser i år. Imidlertid har det utover våren vist seg umulig å fortsette arbeidet med dette firmaet som aktør.

I søken på ny et nytt snekkerfirma har vi akseptert et tilbud fra firmaet SBA Entreprenør, som også utfører tilsvarende og andre oppgaver for Scandics hotellkjede.

SBA starter i morgen ved lunsjtider og skifter ut underlag og toppbord med Kebony på 6 terrasser. Dette er toppbord med et minimalt vedlikeholdsbehov i kommende år. De utvalgte hyttene er nummer 2 og 3, 15 og 16 som også har manglet en skillevegg samt terrasse foran hyttene  nummer 22 og 23.

Styret vil fortsette å skifte ut øvrige terrasser til høsten og neste vår.

SBA har estimert at arbeidet med de 6 terrassen vil ta et par/tre dager, basert på at de stiller med et arbeidslag bestående av 6 mann.

Arbeidet utføres fra lunsjtid og utover.

Vi ber om forståelse for at arbeidet starter opp nå i feriedagene. Dette spesielt ovenfor de leietagerne som må benytte eventuell annen uteplass foran sine hytter avhengig av vær og vind, samt den støy som arbeidet medfører for øvrige andelseiere, som benytter hyttene disse dagene.

Med vennlig hilsen på vegne av

Styret i Havna Skjærgårdspark

Reklame

Protokoll årsmøte 26.04.2016

Protokoll fra årsmøtet 2016 kan ses i vedlagte pdf-fil.