Monthly Archives: juli 2016

Faktura for serviceavgift 2016

Til alle andelseiere

Det synes å hvile en forbannelse over faktureringen av serviceavgift for 2016.

Som kjent ble det feilaktig sendt ut faktura av OBOS ved årsskiftet.

Utsendelsen av årets serviceavgift etter årsmøtet  har vært forsinket.

Faktura kommer nå andelseierne i hende 30.06.2016.

Forfall 01.07.2016.

Det varsles om renteberegning, purregebyr og overgang til månedlig faktura.

Dette siste er en feil som har sneket seg inn fordi OBOS normalt fakturerer borettslag etc. med månedlig fakturering.

Vi skal selvfølgelig ikke endre til månedlig fakturering!

Vi ber OBOS om at det ikke settes i gang purring med gebyr og renteberegning før 1. august.

Ber likevel om at de som har anledning betaler så raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Styreleder

Reklame

Betalparkering på Havna

BETALPARKERING VED EUROPARK PÅ SCANDIC HAVNA TJØME

Denne saken kom svært overraskende på styret under årsmøtet, og vi har samtidig hatt direktørskifte på Scandic Havna Hotell.

Ny direktør fra 01.06.2016 er Kim Kjosnes.

Det er nå innført betalparkering på parkeringsplassen med Europark som operatør.

Alle andelseiere vil motta gratis parkeringsbevis til én bil ved henting av nøkler, som skal tilbakeleveres ved innlevering av nøkler.

Ordinære takster er opplyst til:

NOK 20,- per time.

NOK 195,- per døgn.

Dette vil gjelde evntuelt bil nr. 2 eller gjester etc.

Etter dialog med hotellet har vi så langt mottatt følgende tilbud for andelseieres bil nr. 2 etc.

NOK 250,- per uke.

NOK 960,- per sesong.

Styret vil arbeide videre med saken.