Monthly Archives: januar 2017

Vedrørende utsendt betalingspåminnelse for serviceavgift for 2017 fra OBOS til andelseiere i Havna Skjærgårdspark

Kjære andelseiere

Dessverre har alle mottatt en betalingspåminnelse inkl. purregebyr for serviceavgift fra OBOS datert 16.01.2017 med forfall 30.01.2017.

Dette kravet er feil og skal ikke betales.

Alle vil motta brev fra OBOS om dette og de som eventuelt har betalt påminnelsen, vil få beløpet refundert fra OBOS til samme konto som de har betalt fra.

På vegne av styret kan vi bare på det sterkeste beklage det inntrufne, men styret var om mulig mer overrasket enn andelseierne, over at dette skulle gjenta seg. Saken har sitt utspring i at regnskapsklienter som ikke har månedlig betaling i OBOS sine systemer manuelt må stilles passive ved utfakturering, purring etc. Dette har tydeligvis blitt glemt.

Den årlige serviceavgiften for 2017 er en del av styrets budsjettforslag til årsmøtet i april hvor det blir behandlet. Deretter vil krav over den vedtatte avgiften bli utsendt i mai/juni 2017. Dette som tidligere år.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

 

Reklame