Monthly Archives: februar 2017

Årsmøtet og forslag til behandling

Årsmøtet er satt til onsdag 26. april 2017 kl.19.00 på Scandic Holmenkollen Park, som tidligere år.

Vi ber om at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet innsendes styret ved styreleder innen 28. februar 2017.

Med vennlig hilsen
Henning Madsen, styreleder