Monthly Archives: april 2018

Innkalling til årsmøte 14.05.2018 og årsrapport 2017

Innkalling til årsmøte 14.05.2018 kl. 19.00 på Scandic Holmenkollen Park Kongeveien 26, 0787 Oslo  med agenda, styrets beretning, regnskap, balanse, budsjett og noter.

Se årsrapport og innkalling

Nye Terrasser

Det har gjennom 2017 vært arbeidet med planlegging av ytterligere utskifting av terrasser. Mange andelseiere har ytret ønske om dette og mange terrasser og gelendre begynner å bli svake.

Styret har planlagt å skifte ut 12 terrasser (9, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34 og 35) samt oppsett av en manglende skillevegg mellom hytte 22 og 23. Det vil bli brukt kebony på gulv i dimensjon 28 * 120 mm som hindrer svikt. Arbeidet vil bli utført av SBA AS som benyttes av hotellet og som har skiftet 7 terrasser/plattinger (hytte 2, 3, 15, 16, 22, 23 og 24) for oss i 2016.

Allerede torsdag 26. april begynte arbeidet med å rive terrassene til hytte 9, 10 og 11. Dette er impregnert materiale som skal forsvarlig kasseres. Nye terrasser for hytte 9, 10 og 11 vil bli bygget opp i uke 18. Basert på erfaringene med disse terrassene vil det bli satt opp en videre fremdriftsplan som vil bli lagt ut på nettsiden. Vi vil holde berørte andelseiere orientert. Hensikten er å gjøre en og en terrasse ferdig slik at bortfallet av terrasse blir så kort som mulig.

Vi ønsker også å få innlemmet ytterligere terrasser i prosjektet i år om det tidsmessig lar seg gjøre. Nye gelendre og skillevegger på terrasser vil ikke kunne males før til høsten grunnet nødvendig tørk av treverket.

På befaring onsdag 25.04.2018 fra høyre Snekkermester Morten Flom (gul jakke), Børre Andersen SBA AS, Mange Langvik fung. vedlikeholdssjef Scandic, Bojan SBA AS.
Foto: Henning Madsen

Reklame

Nye vinduer

Det er i løpet av vintersesongen 2017/2018 blitt foretatt utskifting av 7 hovedvinduer ved snekker Jens Lunde fra Tjøme i hyttene 1, 14, 21, 24, 27, 32 og 35. Hytte 29 vil få tilsvarende i løpet av våren/sommeren 2018 og i tillegg vil hytte 4, 7 og 9 få nytt sidevindu i stue. Vinduene er produsert av Natre har «såkalt selvrensende glass» utvendig. De skal bare vaskes med lunkent vann utvendig.

Foto: Henning Madsen, 07.04.2018

Det er i løpet av vintersesongen også blitt foretatt utskifting av 10 vinduer i 2. etasje i ulike hytter. Vinduene er produsert av Natre har «såkalt selvrensende glass» utvendig. De skal bare vaskes med lunkent vann utvendig. Vinduene i 2. etasje har avtakbar midtsprosse for lettere å komme seg ut i tilfelle brann. Bredden mellom karm og midtsprosse på opprinnelig vindu i 2. etasje er cm 37. Bredden på nytt vindu med avtakbar midtsprosse er cm 76. Her bør de fleste klare å komme igjennom.

Vi ber samtidig om at foreldre påser at barn ikke fikler med dette i utide slik at det ikke går i stykker og ikke virker når det trengs.

Foto: Henning Madsen, 07.04.2018