Monthly Archives: desember 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark og Havna Skjærgårdspark Velforening.

Møtet avholdes 21. desember kl. 15 i kontorlokalene til advokatfirma Hammervold Pind, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Til behandling foreligger:
– Fremme krav om utkjøp av festetomter.
Mer detaljert informasjon er send per post og epost der Obos har epostadressene. Ta kontakt med styret hvis det er ønske om ytterligere informasjon.
Andelseiere oppfordres til å få sin epostadresse registrert hos Obos. Ta kontakt med:
Tonje Anzjøn
Tlf: 22 86 54 40
Forvaltningsmedarbeider OBOS Eiendomsforvaltning AS
Reklame

Giro for felleskostnader

Giroer for felleskostnader er sendt ut med forfall 01.01.2019. Dette er feil, da årsavgiften skal betales 01.07.2019 etter at den er vedtatt av sameiermøtet. Dere kan derfor se bort fra kravet. Dersom noen har betalt, kan OBOS kontaktes på telefon 2286 5500 for refusjon.  OBOS beklager feilen.

Årsaken til at feilen skjer, er at Havna Skjærgårdspark har avvikende innkrevingspraksis fra alle andre selskap som forvaltes av OBOS. Systemet takler ikke en innbetaling pr år som ikke er i januar. Det må derfor gjøres manuelle operasjoner for å forhindre at utsending skjer.