Daily Archives: 6. desember 2018

Giro for felleskostnader

Giroer for felleskostnader er sendt ut med forfall 01.01.2019. Dette er feil, da årsavgiften skal betales 01.07.2019 etter at den er vedtatt av sameiermøtet. Dere kan derfor se bort fra kravet. Dersom noen har betalt, kan OBOS kontaktes på telefon 2286 5500 for refusjon.  OBOS beklager feilen.

Årsaken til at feilen skjer, er at Havna Skjærgårdspark har avvikende innkrevingspraksis fra alle andre selskap som forvaltes av OBOS. Systemet takler ikke en innbetaling pr år som ikke er i januar. Det må derfor gjøres manuelle operasjoner for å forhindre at utsending skjer.