Daily Archives: 10. desember 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark og Havna Skjærgårdspark Velforening.

Møtet avholdes 21. desember kl. 15 i kontorlokalene til advokatfirma Hammervold Pind, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Til behandling foreligger:
– Fremme krav om utkjøp av festetomter.
Mer detaljert informasjon er send per post og epost der Obos har epostadressene. Ta kontakt med styret hvis det er ønske om ytterligere informasjon.
Andelseiere oppfordres til å få sin epostadresse registrert hos Obos. Ta kontakt med:
Tonje Anzjøn
Tlf: 22 86 54 40
Forvaltningsmedarbeider OBOS Eiendomsforvaltning AS
Reklame