Monthly Archives: mai 2019

Serviceavtalen for Havna Skjærgårdspark

Da er serviceavtalen signert og vi kan se frem til en sommer med service levert av Scandic Havna Tjøme som tidliger.

Serviceavtale Havna Skjærgårdspark

Brev fra leder Tedd Urnes

Årsmøtet 2019 for Havna Skjærgårdspark er nå historie. Vi registrerte stor interesse for møtet blant andelseiere – overraskende stor interesse! Likevel merket vi som representerte Valgkomiteen en svak interesse for påta seg styreverv. Valgkomiteen hadde denne gangen problem med rekrutteringen til styreverv fordi det forrige styret slet med samarbeidsproblemer. Alle medlemmene bortsett fra ett medlem, trakk seg. Noen tanker må man ha lov til gjøre seg i en slik situasjon. Arbeid i foreninger lik Havna Skjærgårdspark utføres stort sett av folk som trives med gammeldags dugnadsarbeid. Frivillig arbeid gjøres fordi gruppen har det gøy og hyggelig sammen. Ingen blir økonomisk velstående av arbeidet, men meget rik på personlig opplevelser. Mange knytter vennskapsbånd for resten av livet. Personlig tilhører jeg den gruppen som trives i lag med folk som vil utfør arbeid til fordel for et flertall. Mange av oss er oppdratt slik. Vi som deltok aktivt i speiderbevegelsen på femti og sekstitallet ble lært opp til denne type aktivitet. Jeg har fortsatt noen bøker fra min tid som speiderleder i Bert Adams Scout Reservation i Atlanta, Georgia, USA i året 1964. Amerikanske ledere la mye vekt på samfunnsengasjement, positive holdninger til medmennesker, frivillig arbeid samt skape gode forhold til andre som du ska jobbe med. I dag finnes det mye litteratur innen fagene samarbeid, kommunikasjon, administrasjon og personlig forhold på arbeidsplasser. Jeg leser fortsatt i boka ” Exploring” utgitt i 1958 av Boy Scout of America.

Tilbake til Havna, styreverv, arbeid og engasjement. De feste som tar på seg ekstraarbeid for å bedre forholdene for hytteeierne, trives i jobben. Likevel merker vi at noen få –noen meget få- tar med seg private problem inn i arbeidet blant de mange positivt engasjerte. Arbeidet forsures. Trivselen forsvinner i gruppen fordi noen bruker gruppen til terapi for seg selv. Vi er ikke engasjert for denne type jobb, og vi skal heller ikke bruke min og andres fritid til slik virksomhet. Problemet er ikke stort men utrivelig likevel.

Vi er avhengig av positiv omdømme for feriestedet. Positiv omdømme må skapes over tid i samarbeid med Scandic Hotels, Rica Eiendom og våre mange positive andelseiere. Ferieinnrykket har ennå ikke begynt for alvor. Vi som bruker fritid på arbeidet, har begynt med ferieplanlegging. Viktig at all reiser hjem etter ferien med en god følelse og en lyst til å komme tilbake neste år.

Tedd Urnes

IMG_1429

Reklame

SAMEIEFORENINGEN HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK – LITT NYTT ETTER ÅRSMØTET

VELKOMMEN TIL HAVNA

Vi takker alle medlemmene av det avgåtte styret for utmerket engasjement i arbeidet med å bedre forholdene for alle andelseiere i Havna.

Årsmøtet behandlet flere vanskelige saker som det nye styret må arbeide videre med. De fleste av både tidligere styremedlemmer og nye medlemmer, har en klar oppfattning av de oppgaver som vi skal utføre. Vi representerer en beskjeden servicegruppe som ikke er ansatt på heltid for å bedre forholdene.

Viktig å merke seg at Serviceavtalen mellom Scandic Hotels og Sameieforeningen Havna Skjørgårdspark er undertegnet. Vi er garantert pålitelig drift av hyttene. Det betyr at de av dere som nå bruker hyttene, kan vise til avtalen dersom noe mangler. Min erfaring er positiv med hensyn til driften. Problem vil alltid finne sted uten at vi trenger å ringe med alle alarmklokkene samtidig. Et positive, hyggelig og aktivt samarbeid mellom Scandic, Rica Eiendom og Havna Skjærgårdspark er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i levering av gode tjenester til alle andelseiere, gjester og brukere av hyttene. Serviceavtalen vil bli publisert på vår nettside samt andre nyheter om den fremtidige drift av hyttene.

Med vennlig hilsen

Tedd Urnes

Styrets leder