Daily Archives: 13. mai 2019

SAMEIEFORENINGEN HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK – LITT NYTT ETTER ÅRSMØTET

VELKOMMEN TIL HAVNA

Vi takker alle medlemmene av det avgåtte styret for utmerket engasjement i arbeidet med å bedre forholdene for alle andelseiere i Havna.

Årsmøtet behandlet flere vanskelige saker som det nye styret må arbeide videre med. De fleste av både tidligere styremedlemmer og nye medlemmer, har en klar oppfattning av de oppgaver som vi skal utføre. Vi representerer en beskjeden servicegruppe som ikke er ansatt på heltid for å bedre forholdene.

Viktig å merke seg at Serviceavtalen mellom Scandic Hotels og Sameieforeningen Havna Skjørgårdspark er undertegnet. Vi er garantert pålitelig drift av hyttene. Det betyr at de av dere som nå bruker hyttene, kan vise til avtalen dersom noe mangler. Min erfaring er positiv med hensyn til driften. Problem vil alltid finne sted uten at vi trenger å ringe med alle alarmklokkene samtidig. Et positive, hyggelig og aktivt samarbeid mellom Scandic, Rica Eiendom og Havna Skjærgårdspark er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i levering av gode tjenester til alle andelseiere, gjester og brukere av hyttene. Serviceavtalen vil bli publisert på vår nettside samt andre nyheter om den fremtidige drift av hyttene.

Med vennlig hilsen

Tedd Urnes

Styrets leder

Reklame