Daily Archives: 16. juni 2019

LEDER

PARKERING

Innrykk til Havna og hyttene har begynt. Vi har undersøkt hyttene igjen om alt nødvendig utstyr er på plass. Ta en sjekk igjen av inventarlisten som skal være i hytten. Dersom noe mangler, ta kontakt med resepsjonen om saken. På årsmøtet ble ønsket om en ekstra parkeringsplass tatt opp. I samarbeid Rica Havna AS og Scandic vil vi prøve en ny ordning. Alle hyttene har en rett til en gratis parkeringsplass. Du kan dessuten parkere bilen hvor du vil på området som er avsatt til parkering. Vi har en flytende parkeringsordning. En prøveordning for bil nummer to vil begynne fra og med 20.juni. Sameiene kan parkere bil nummer to mot en symbolsk betaling pr.døgn på kr.25.-Vi setter av plass til 15 biler totalt. Forsøket er en undersøkelse om behovet for parkering. P-bevis og betaling per besøk skjer ved kontakt av hotellets resepsjon. Evaluering av ordningen skal skje i fellesskap med mål om omforent ordning også for neste sommer. Vi håper at ordningen ikke blir misbrukt. En privat parkeringspass for flere gjester til hyttene er under arbeid. Vi vil at gjestene skal føle seg velkommen til Havna.

Tedd Urnes