Monthly Archives: juli 2019

Havnanett

Webansvarlig får ofte henvendelser fra abonnementer på Havnanett som mener at nyhetsbrev og oppdateringer kommer til feil mail adresse. Dere må selv endre mailadresse eller om dere ønsker å avslutte abonnement gå nederst på mailen deres og klikke på ønsket handling.

Reklame

HYTTEPERMENE – HYTTEUTSTYR

I alle hyttene ligger en perm som innholder opplysninger knyttet til bruk av hytten. Jeg tar det for gitt at de fleste av dere velger annen form for sommer litteratur enn en kjedelig perm. Likevel kan det være nyttig å lese litt i permen. Her finnes er liste over utstyr som burde være i alle hyttene. Erfaring viser litt svinn her og der. Glass blir knust. Kniver forsvinner. Viktig å melde fra om mangler på utstyr. Dessuten trenger vi forslag om utstyr som du mener burde ha vært kjøpt inn. Jeg tilhører ikke den gruppen som mener at jeg vet best om hva du trenger. Dersom mine meninger skulle blitt hørt, ville utstyret være meget redusert. Matlaging er ikke mitt felt. Mine enkle matretter er: ” Pytt i panne”, ” Panne i pytt” og ” pytt, pytt”. Send derfor en takk til de som velger ut utstyr med en spesiell takk for at jeg ikke fikk ta del i beslutningen. Rapportskjema får du utdelt ved ankomst. Her kan du føre opp de ting du mener vi skulle ha anskaffet. Vi har midler til mer innkjøp fordi vi har redusert utgifter til kostbare jurister radikalt. Vi vil at dine dager i hyttene skal være så hyggelige som mulig. Altså: Noter ønsker om utstyr i hytterapporten. Vi vet ikke om dine behov. Derfor meld fra. Ha en fortsatt god sommer.

Tedd Urnes

ÅRLIG ANDELS INNTEKTER TIL SAMEIET

Noen andelseiere har allerede mottatt en faktura fra OBOS Eiendomsforvaltning AS. Årsavgift til Havna er viktig for driften fremover. Ikke alle har mottatt faktura ennå pålydende kr.3. 700,00 for hver andel. Noen har dessuten blitt informert om innbetalingsfrist til 01.07.2019. I et møte med OBOS nylig om gjeldende rutiner for regnskap og økonomi ble nevnte dato tatt opp til vurdering. Ingen vil motta purring på betaling før 15.august 2019- men vi setter pris på betaling så raskt som mulig. Ha en fortsatt god ferie – slapp av- senk skuldrene –og betal årsavgift med glede i god tid.

Tedd Urnes