Monthly Archives: desember 2019

LEDER fra Tedd Urnes

Vi nærmere oss nå slutten på året 2019. Styret for Havna hyttene har vært opptatt av kvaliteten på alle hyttene – ikke bare på din hytte. Derfor holder vi fortsatt på med vurderinger om omfang og arbeidsmetoder for fortsatt vedlikehold. Målet for styrets arbeid og oppgaver har ikke forandret seg. Vi skal forsøke å gjøre de få ukene dere oppholder dere på hyttene så behagelig som mulig. Sagt på en annen måte: Alt skal være tilrettelagt for dere slik at trivsel og hygge ikke ødelegges av små eller store mangler. Derfor må vi foreta vedlikehold og forbedring av hyttene når vi mottar klager fra brukerne. Vi har ikke gjort bra nok arbeid dersom dere bruker unødig mye tid av ferien på vedlikehold og klager mens dere skulle ha senket skuldrene, slappet av, få ro i kroppen og mer energi til nye oppgaver i arbeidslivet. Vi kan opplyse at vi ikke har mottatt alvorlige klager.

Alle hyttene skal være brukbare hele året for alle- et klart definert mål for styrets arbeid.

PARKERINGSRUTINER OG PARKERINGSPLASSER

Alle andelseiere eller brukere av hyttene har rett til en gratis parkeringsplass. Du kan parkere hvor du vil innenfor et oppgitt område. Dersom du får gjester, kan vi også ordne plassproblemet for deg til en redusert pris. Vi har vurdert gjeldende ordning som synes å fungere bra bortsett fra de personene som glemmer å levere inn parkeringsbevis etter bruk. Rutinen vil bli justert til neste år. Vi håper også at EL-bil brukere er fornøyd med de nye stasjonene for bilene? Konklusjonen på nevnte sak er at vi har parkeringsplasser nok til alle. Det betyr at vi avslutter arbeidet med å finne egne parkeringsplasser utenfor området.

VASK ELLER IKKE VASK- ET VIKTIG SPØRSMÅL FOR NOEN

Hyttelivet er ikke som før -mener mange. I forrige århundre vasket vi etter oss når vi forlot hytten. I 2019 er situasjonen en annen. Alle må hjem til nye oppgaver så fort som mulig. Andre må ta vasken. De av oss som vasker hyttene fortsatt, må studere instruks for vask grundig. Du vasker ikke etter egne behov eller gammel vane. Du vasker slik at nye gjester ikke klager. Vi har ikke problem med vask av hyttene, men viktig å huske på krav til vaskestandard. I 2020 vil hotellet ta kr. 750.- for vask av hytten. Vi har ikke forhandlet om prisen. Undersøkelser i markedet viser at prisen ikke er urimelig. Likevel- du bestemmer om du vil vaske selv – eller finner en som gjør jobben for deg. Husk at du er ansvarlig for resultatet.

PRISLISTE FOR TILBUD FOR 2020

Hotellet vil gi ut en ny prisliste for 2020 på nyåret. Tilbudet omfatter ikke Serviceavtalen. Vi har ikke forhandlet om de nye prisene på aktiviteter organisert og administrert av hotellet.

BAD OG BADERROM I HYTTENE -ET PROBLEM?

Emnet er ikke ny av dato. Vi har diskutert saken tidligere. Spørsmålet er: Når skal vi iverksette en total ombygging med nytt utsyr i alle hyttene? Baderommet har gått ut på dato allerede. I noen hytter må vi gjøre noe med baderommet så raskt som mulig. Alle hyttene skal være brukbare hele året for alle – et standardkrav vi etterlever.

Styret arbeider med undersøkelser i markedet om de totale kostnadene for alle andelseiere dersom vi begynner arbeidet. Saken er ikke utredet grundig nok ennå. Uansett styrets beslutning i denne saken, så må årsmøtet ta en endelig avgjørelse. Styret er pålagt å utføre nødvendig vedlikehold av hyttene. Situasjonen for baderommene kan bli en kostbar utgift år etter år fordi badene er nedslitte.

MINIGOLFBANEN

Vi har fått melding om ny vedlikehold av den populære « Minigolfbanen». Arbeidet er ennå ikke avsluttet. Ingen utgifter er pålagt oss i denne saken. Vi takker for arbeidet. Viktig med aktiviteter for alle i familien.

ÅRSMØTET I 2020

Styret har bestemt dato for årsmøtet. Noter datoen: 21.april 2020. Vi møtes på Holmenkollen hotell som tidligere. Forslag til saker må sendes styret innen 1 februar 2020. Nærmere opplysninger om årsmøtet vil bli sendt alle samt vedlagt de nødvendige rapporter og bilag.

Til slutt:

STYRET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Tedd Urnes

Reklame