Monthly Archives: mars 2020

LEDER fra Tedd Urnes

Færder kommune deltar aktiv i kampen eller krigen mot korona viruset. Lederen for felttoget er Smittevernoverlegen i kommunen. Overlegen vet at ingen kan forhandle med et virus-det må bekjempes med alle midler. Derfor sendes det ut meldinger om hvordan vi alle skal bidra med å begrense trusselen fra naturen – et lite samarbeidsvillig virus i ubalanse. Overlegen vet også at Færder kommune vil ikke klare å mestre en omfattende spredning av smitten innenfor kommune grensene. Kapasiteten innen helse- og omsorgssektoren i kommunen er begrenset. Vi som ferierer i kommunen oppholder oss bare noen uker kanskje noen måneder som gjester i kommunen. Om lag 30000 til 40000 besøker kommunen i høysesongen. Omfattende smitte blant oss gjester vil ikke overlegen greie å behandle- dessverre. 

CAMPINGPLASSER OG HYTTER TIL UTLEIE

Færder kommune har fem campingplasser. Fra og med 26.mars til og med 1.mai 2020 stenges campingplassene og hyttene for utleie. Det vil si at overnatting på hyttene og campingplassene ikke tillates – foreløpig.

Unntak fra forbudet:

  • Unntak for strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.
  • Pålegget om stenging gjelder ikke utleie av hytter med eget bad/wc og kjøkken til personer som har dette som sitt faste oppholdssted eller midlertidig bolig/pendlerbolig i forbindelse med yrkes -og arbeidsutøvelse.
  • Forbudet mot overnatting gjelder ikke for personer som er bosatt i kommunen.

Situasjonen er alvorlig for oss alle – og glem ikke at de fleste av oss er gjester i kommunen.

Færder kommune mener at det er den enkeltes plikt å følge forskriften. Vi får alle håpe at denne viruskrigen blir avsluttet så raskt som mulig.

Med hilsen

«Covid-19 flyktning» i fortsatt karantene på Nordstrand, Oslo

Tedd Urnes

Reklame

Leder fra Tedd

LEDER

Et lite virus har angrepet det norske samfunn, Havnas hytter og verden. Derfor må vi utsette det planlagte årsmøtet på ubestemt dato- dessverre. Dato for årsmøtet var satt til 21.april. Et lite virus i ubalanse har skapt kaos i verden inklusiv vår beskjedne virksomhet på Havna. Til tross for krisen har styret gjort ferdig alle nødvendige dokumenter som et årsmøte krever. Valgkomiteen har også begynt med arbeidet med å sikre et aktivt styre etter årsmøte. OBOS Eiendomsforvaltning AS vil sende ut årsmøte dokumentene til dere selv om vi utsetter årsmøte på ubestemt dato. Korona viruset må bekjempes med alle midler. Vi er i krig med naturen som slår kraftig tilbake. Vedlikeholdsarbeidet på hyttene fortsetter uansett virus eller ikke. Vi har grundig vurdert mangler på hyttene. Listen over nødvendig vedlikehold er lang. Arbeidet vil begynne så snart som mulig.

Vi håper at alle har forstått at hyttene fremdeles ikke kan bli bruk. Påbudet gjelder også de som bor i Færder kommune.Viktig at alle respekterer myndighetenes restriksjoner i kampen mot det smittsomme virus – en kamp som begynte noe seint. De av dere som har tilbrakt en tid utenfor Norges grenser, må i karantene i minst to uker etter hjemkomst. Fordi jeg har oppholdt meg noen uker i Alanya, Tyrkia, tilhører jeg gruppen «Koronaflyktning» i karantene i eget hus på Nordstrand, Oslo. Ennå vet jeg ikke om jeg er smittet? Vi i styret takker for aktivt og positivt samarbeid med alle som vil gjøre en innsats. Jeg kan kontaktes på e-post: teddnord@getmail.no eller på mobil: 94140098.

Hilsen

«Koronaflykning» i karantene

Tedd Urnes

Notis

Hei Vi står nå oppe i den vanskeligste utfordringen vi noen gang har vært i. Her på Scandic Havna velger vi å følge de rådene FHI og Regjeringen gir. Vi tar dette på største alvor og det medfører at vi ikke kommer … Les videre