Daily Archives: 4. juni 2020

LEDER Fra Tedd Urnes

KORONAVASK-TVUNGEN

Koronaktisen er fortsatt en daglig realitet –også for Havnas hyttebrukere.Krisen er ikke over ennå – dessverre.Til tross for at bruk av hyttene tillates, til tross for at du er personlig ansvarlig om du vil bruke hyttene , så må vi fortsatt forsøke å beskytte alle brukere mot smitte. Vi må derfor innføre en tvungen vask av alle hyttene. Myndighetene mener at det er fare for smitte fortsatt. Vi mener at risikoen forbundet med å la folk vaske selv er en for stor risiko for smitte. Derfor er vi alle avhengig av at profesjonelle vaskere står for en sikker og trygg vask av hyttene i sommer. Koronakrisen er ikke over –ennå.Renhold av hyttene er viktig for å unngå smittespredning. For å sikre vår egen og andres sikkerhet må vi betale mer for vask enn tidligere. Nå blir prisen kr.900.- for vask i Koronatiden. Vi innfører også en ny rutine:Utstyr fra hyttene som er brukt settes inn i oppvaskmaskinen innstilt på lengst vasketid.Ta ikke ut utstyret etter vask. La alt stå til neste bruker som må sette alt på plass. Vi prøver å unngå smittespredning. Ny vurdering av situasjonen og rutiner vil bli vurdert når myndighetene mener at Koronakrigen er avsluttet. I år må vi være forberedt på at hyttene blir bruk mer enn tidligere fordi myndighetene har oppfordret alle til å avvikle ferien i Norge. Vi ønsker dere alle en god sommer.

HilsenTedd Urnes

Reklame