Daily Archives: 25. juni 2020

STYRET Havna Skjærgårdspark Velforening pr.15/06-2020

Tedd Urnes- styreleder

Finn Karlsen- styremedlem

Beate Kristine Nielsen- styremedlem

Gøril Tennes Krogh- styremedlem

Rica Eiendom AS har oppnevnt Ane Johansen som representant til styret