Daily Archives: 25. juni 2020

STYRET Havna Skjærgårdspark Velforening pr. 12.05.2022

Finn G. Karlsen- styreleder

Tedd Urnes- styremedlem

Beate Kristine Nielsen- styremedlem

Marianne Hove- styremedlem

Rica Eiendom AS har oppnevnt Ane Johansen som representant til styret