Monthly Archives: september 2020

LEDER fra Tedd Urnes

«… Med støv på hjernen…» – en film mange vil huske fra 1959 – tror jeg? Filmen ble tatt opp i den nye drabantbyen Lambertseter i Oslo. Filmens tittel var:» Støv på hjernen». En populær film. Greit å bli minnet på vaskens betydning for folkehelsen i disse koronatider som vi nå opplever. Noen synes vi bruker for mye krefter på renhold, vask og atter vask. Viktig å bli minnet på igjen og igjen at krisen ikke er over. Viruset fortsetter felttoget med full styrke. Kampen er ikke over. Styret har innsett den alvorlige situasjon som Havnas hytter deler med resten av landet. Derfor må vi fortsette med krav om koronavask ut året.

KORONAVASK AV HYTTENE – KRAV TIL VASK – KRAV TIL VASKEBYRÅ

Folkehelseinstituttets råd om rengjøring.

Vi har blitt spurt om de nye vaske rutinene utført av et vaskefirma. Her følger noen av de pålagte oppgavene som renholds gruppen skal utføre:

 • Vask av dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener, og gjenstander som berøres mye og ofte.

I tillegg til disse kravene uføres følgende vaske rutiner:

 • Alle kontaktpunkter og berøringsområder vaskes ekstra grundig
 • Alle dispensere til såpe, dører, skap, kjøkkenskap, oppvaskmaskin,
 • Alle døråpnere, lysbrytere, og kodebokser/betjeningspanel
 • Alle bord, stoler og sofa armlener og rygger
 • Alle gelender i trapper og i korridorer
 • Alt elektrisk utstyr som microovner, vannkoker, kaffemaskiner, fjernkontroller og alle andre steder som vi berører.

Kravene og oppgavene er på papiret er greit. Klager har blitt mottatt på dårlig vask til tross for disse klare kravene. Styret vil kreve bedre kontroll av betalt vask slik at en klage er en klage for mye.

Altså: Vi fortsetter koronavask ut året med en klar melding til vaske gruppen at kontrollen av arbeidet vil bli skjerpet. Det vises til gjeldende Serviceavtale avsnitt nr. 9, punkt 3, hvor krav om skjema må fylles ut av bruker/andelseier. Vi har nå gjennomgått de skjema vi har mottatt. Mangler som her nevnes vil bli ordnet så fort som mulig: En klage er en klage for mye!

HAVNAS ØKONOMI  – EN BEGRENSET RAPPORT

En historisk begivenhet har funnet sted for Havna hyttene: Alle andelseiere har betalt årsavgift uten purring! En positiv og hyggelig nyhet for styret som forsøker å opprettholde en høy standard på alle hyttene- ikke bare den du bruker! Styret har tre prioriterte oppgaver -bare:

-Vedlikehold, mer vedlikehold og enda mer vedlikehold!

Alle hyttene skal kunne bli brukt hele året. Vedlikeholdsarbeidet krever mye planlegging, økonomisk vurderinger samt en realistisk plan for gjennomføring av nødvendige bedringer. Øverst på listen står to sentrale oppgaver. Vi har ennå ikke tatt en endelig avgjørelse på arbeidet som styret mener vi må utføre i nær fremtid: Renovering av alle badene og bedre vedlikehold av alle takene.

Hvorfor vi ikke begynner med omfattende arbeider av alle hyttene skyldes disse forholdene:

 • Vi følger en økonomimodell som ikke helt praktiseres av alle i dag – dessverre
 • Vi vil ikke bruke mer penger enn de pengene vi får fra dere årlig
 • I følge landets banker er vår solide økonomi ikke av interesse fordi vi eier ikke grunnen/tomten til hyttene. Vi får ikke lån av bankene selv om vi viser til oppsparte midler- dessverre.
 • Ingen firma vil gi oss kreditt på arbeid utført til tross for pålitelige betalere av årsavgift- dessverre.
 • Renovering av bad og takvedlikehold koster mye – mange penger

Det nye styret vil følge nøye med hvordan hyttene brukes og vedlikeholdes. En klage er en klage for mye! Vi må fortsette med en positiv offentlig omtale av virksomheten basert raske løsninger av problem som oppstår. Med utgangspunkt i gjeldende Serviceavtale og gjeldene avtale om gjesteparkering samt krav fra andelseiere, vil styret forsøke å unngå unødige klager og konflikter.

Tedd Urnes

Reklame