Monthly Archives: mars 2021

LEDER fra Tedd Urnes

Vi har mottatt henvendelse om vår vaskepolitikk fremover. Koronavasken må dessverre fortsette fordi situasjonen ikke har blitt bedre. Brukere av hyttene må også sette seg inn i de krav som stiller fra Færder kommune. Vi hadde håpet at vi kunne slippe med kravet om koronavask nå. Situasjonen er alvorlig for alle. Styret vil komme tilbake med melding dersom vi mener at vanlig vask utført av de som bruker hyttene, skal gjennomføres. Ta en sjekk på nettsiden til Færder kommune og les kommunens smittevernstiltak før dere bestiller hytte. Husk å både ta og vis hensyn til deg selv og andre når du er på Havna.

Hilsen Tedd Urnes

Reklame