Category Archives: Hyttene

Kommentarer om hyttene innvendig og utvendig.

HAVNA 40ÅR

HAVNA HYTTENE – LOKALHISTORIE

Vi begynner å bli et kjent og fast merke i lokal miljøet- hyttene på Havna. Bilder fra 1980 har blitt sendt meg. Spennende med eldre bilder som viser forandringer i miljøet. Hyttene krever en egen historie basert på bilder. Derfor oppfordrer jeg dere til å sende meg bilder som viser hyttenes fortid. Vi må få tillatelse til å offentliggjøre bildene som helst bør vise forandringene av hyttene og miljøet og ikke forandringer av personer.

Viser dere bilder av personer, så må vi få tillatelse til bruken. Havnahyttene er populære. De blir kjøpt, solgt, leid ut og brukt – et lite stykke lokalhistorie.

Tedd Urnes

Leder fra Tedd Urnes

Vi kan nå sende ut en positiv melding til dere alle: Hyttene kan tas i bruk fra og med 20.april. Kronakrigen er ennå ikke avsluttet. Derfor er ikke alt som det skal være på Havna. Hotellet er fortsatt lukket. De som vil bruke , må gi beskjed til hotellet. Kontakt hotellet på denne adressen: havnatjome@scandichotels.com om dato for ankomst og avreise. Resepsjonen i hotellet blir bemannet fra fredag 15:00 til 21:00. Nøkkel til hytte, parkeringsbevis og skjema vil bli utlevert som tidligere. Ved avreise legger du nøkkel og skjema i en egen postkasse montert for dette formålet. Vask av hyttene må dere sørge for selv. Hotellet er lukket. Alt er stengt på hotellet. Likevel er dette en liten oppmuntring for de av dere som savner Havna inkludert meg personlig. Altså: Les melding fra hotellet og følg de regler som fortsatt gjelder. Koronakrigen fortsetter til tross for en stabil bedring av situasjonen.

Tedd Urnes

LEDER fra Tedd Urnes

Færder kommune deltar aktiv i kampen eller krigen mot korona viruset. Lederen for felttoget er Smittevernoverlegen i kommunen. Overlegen vet at ingen kan forhandle med et virus-det må bekjempes med alle midler. Derfor sendes det ut meldinger om hvordan vi alle skal bidra med å begrense trusselen fra naturen – et lite samarbeidsvillig virus i ubalanse. Overlegen vet også at Færder kommune vil ikke klare å mestre en omfattende spredning av smitten innenfor kommune grensene. Kapasiteten innen helse- og omsorgssektoren i kommunen er begrenset. Vi som ferierer i kommunen oppholder oss bare noen uker kanskje noen måneder som gjester i kommunen. Om lag 30000 til 40000 besøker kommunen i høysesongen. Omfattende smitte blant oss gjester vil ikke overlegen greie å behandle- dessverre. 

CAMPINGPLASSER OG HYTTER TIL UTLEIE

Færder kommune har fem campingplasser. Fra og med 26.mars til og med 1.mai 2020 stenges campingplassene og hyttene for utleie. Det vil si at overnatting på hyttene og campingplassene ikke tillates – foreløpig.

Unntak fra forbudet:

  • Unntak for strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.
  • Pålegget om stenging gjelder ikke utleie av hytter med eget bad/wc og kjøkken til personer som har dette som sitt faste oppholdssted eller midlertidig bolig/pendlerbolig i forbindelse med yrkes -og arbeidsutøvelse.
  • Forbudet mot overnatting gjelder ikke for personer som er bosatt i kommunen.

Situasjonen er alvorlig for oss alle – og glem ikke at de fleste av oss er gjester i kommunen.

Færder kommune mener at det er den enkeltes plikt å følge forskriften. Vi får alle håpe at denne viruskrigen blir avsluttet så raskt som mulig.

Med hilsen

«Covid-19 flyktning» i fortsatt karantene på Nordstrand, Oslo

Tedd Urnes