Category Archives: Leder

LEDER fra Tedd Urnes

Færder kommune deltar aktiv i kampen eller krigen mot korona viruset. Lederen for felttoget er Smittevernoverlegen i kommunen. Overlegen vet at ingen kan forhandle med et virus-det må bekjempes med alle midler. Derfor sendes det ut meldinger om hvordan vi alle skal bidra med å begrense trusselen fra naturen – et lite samarbeidsvillig virus i ubalanse. Overlegen vet også at Færder kommune vil ikke klare å mestre en omfattende spredning av smitten innenfor kommune grensene. Kapasiteten innen helse- og omsorgssektoren i kommunen er begrenset. Vi som ferierer i kommunen oppholder oss bare noen uker kanskje noen måneder som gjester i kommunen. Om lag 30000 til 40000 besøker kommunen i høysesongen. Omfattende smitte blant oss gjester vil ikke overlegen greie å behandle- dessverre. 

CAMPINGPLASSER OG HYTTER TIL UTLEIE

Færder kommune har fem campingplasser. Fra og med 26.mars til og med 1.mai 2020 stenges campingplassene og hyttene for utleie. Det vil si at overnatting på hyttene og campingplassene ikke tillates – foreløpig.

Unntak fra forbudet:

  • Unntak for strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.
  • Pålegget om stenging gjelder ikke utleie av hytter med eget bad/wc og kjøkken til personer som har dette som sitt faste oppholdssted eller midlertidig bolig/pendlerbolig i forbindelse med yrkes -og arbeidsutøvelse.
  • Forbudet mot overnatting gjelder ikke for personer som er bosatt i kommunen.

Situasjonen er alvorlig for oss alle – og glem ikke at de fleste av oss er gjester i kommunen.

Færder kommune mener at det er den enkeltes plikt å følge forskriften. Vi får alle håpe at denne viruskrigen blir avsluttet så raskt som mulig.

Med hilsen

«Covid-19 flyktning» i fortsatt karantene på Nordstrand, Oslo

Tedd Urnes

Leder fra Tedd

LEDER

Et lite virus har angrepet det norske samfunn, Havnas hytter og verden. Derfor må vi utsette det planlagte årsmøtet på ubestemt dato- dessverre. Dato for årsmøtet var satt til 21.april. Et lite virus i ubalanse har skapt kaos i verden inklusiv vår beskjedne virksomhet på Havna. Til tross for krisen har styret gjort ferdig alle nødvendige dokumenter som et årsmøte krever. Valgkomiteen har også begynt med arbeidet med å sikre et aktivt styre etter årsmøte. OBOS Eiendomsforvaltning AS vil sende ut årsmøte dokumentene til dere selv om vi utsetter årsmøte på ubestemt dato. Korona viruset må bekjempes med alle midler. Vi er i krig med naturen som slår kraftig tilbake. Vedlikeholdsarbeidet på hyttene fortsetter uansett virus eller ikke. Vi har grundig vurdert mangler på hyttene. Listen over nødvendig vedlikehold er lang. Arbeidet vil begynne så snart som mulig.

Vi håper at alle har forstått at hyttene fremdeles ikke kan bli bruk. Påbudet gjelder også de som bor i Færder kommune.Viktig at alle respekterer myndighetenes restriksjoner i kampen mot det smittsomme virus – en kamp som begynte noe seint. De av dere som har tilbrakt en tid utenfor Norges grenser, må i karantene i minst to uker etter hjemkomst. Fordi jeg har oppholdt meg noen uker i Alanya, Tyrkia, tilhører jeg gruppen «Koronaflyktning» i karantene i eget hus på Nordstrand, Oslo. Ennå vet jeg ikke om jeg er smittet? Vi i styret takker for aktivt og positivt samarbeid med alle som vil gjøre en innsats. Jeg kan kontaktes på e-post: teddnord@getmail.no eller på mobil: 94140098.

Hilsen

«Koronaflykning» i karantene

Tedd Urnes

LEDER fra Tedd Urnes

Vi nærmere oss nå slutten på året 2019. Styret for Havna hyttene har vært opptatt av kvaliteten på alle hyttene – ikke bare på din hytte. Derfor holder vi fortsatt på med vurderinger om omfang og arbeidsmetoder for fortsatt vedlikehold. Målet for styrets arbeid og oppgaver har ikke forandret seg. Vi skal forsøke å gjøre de få ukene dere oppholder dere på hyttene så behagelig som mulig. Sagt på en annen måte: Alt skal være tilrettelagt for dere slik at trivsel og hygge ikke ødelegges av små eller store mangler. Derfor må vi foreta vedlikehold og forbedring av hyttene når vi mottar klager fra brukerne. Vi har ikke gjort bra nok arbeid dersom dere bruker unødig mye tid av ferien på vedlikehold og klager mens dere skulle ha senket skuldrene, slappet av, få ro i kroppen og mer energi til nye oppgaver i arbeidslivet. Vi kan opplyse at vi ikke har mottatt alvorlige klager.

Alle hyttene skal være brukbare hele året for alle- et klart definert mål for styrets arbeid.

PARKERINGSRUTINER OG PARKERINGSPLASSER

Alle andelseiere eller brukere av hyttene har rett til en gratis parkeringsplass. Du kan parkere hvor du vil innenfor et oppgitt område. Dersom du får gjester, kan vi også ordne plassproblemet for deg til en redusert pris. Vi har vurdert gjeldende ordning som synes å fungere bra bortsett fra de personene som glemmer å levere inn parkeringsbevis etter bruk. Rutinen vil bli justert til neste år. Vi håper også at EL-bil brukere er fornøyd med de nye stasjonene for bilene? Konklusjonen på nevnte sak er at vi har parkeringsplasser nok til alle. Det betyr at vi avslutter arbeidet med å finne egne parkeringsplasser utenfor området.

VASK ELLER IKKE VASK- ET VIKTIG SPØRSMÅL FOR NOEN

Hyttelivet er ikke som før -mener mange. I forrige århundre vasket vi etter oss når vi forlot hytten. I 2019 er situasjonen en annen. Alle må hjem til nye oppgaver så fort som mulig. Andre må ta vasken. De av oss som vasker hyttene fortsatt, må studere instruks for vask grundig. Du vasker ikke etter egne behov eller gammel vane. Du vasker slik at nye gjester ikke klager. Vi har ikke problem med vask av hyttene, men viktig å huske på krav til vaskestandard. I 2020 vil hotellet ta kr. 750.- for vask av hytten. Vi har ikke forhandlet om prisen. Undersøkelser i markedet viser at prisen ikke er urimelig. Likevel- du bestemmer om du vil vaske selv – eller finner en som gjør jobben for deg. Husk at du er ansvarlig for resultatet.

PRISLISTE FOR TILBUD FOR 2020

Hotellet vil gi ut en ny prisliste for 2020 på nyåret. Tilbudet omfatter ikke Serviceavtalen. Vi har ikke forhandlet om de nye prisene på aktiviteter organisert og administrert av hotellet.

BAD OG BADERROM I HYTTENE -ET PROBLEM?

Emnet er ikke ny av dato. Vi har diskutert saken tidligere. Spørsmålet er: Når skal vi iverksette en total ombygging med nytt utsyr i alle hyttene? Baderommet har gått ut på dato allerede. I noen hytter må vi gjøre noe med baderommet så raskt som mulig. Alle hyttene skal være brukbare hele året for alle – et standardkrav vi etterlever.

Styret arbeider med undersøkelser i markedet om de totale kostnadene for alle andelseiere dersom vi begynner arbeidet. Saken er ikke utredet grundig nok ennå. Uansett styrets beslutning i denne saken, så må årsmøtet ta en endelig avgjørelse. Styret er pålagt å utføre nødvendig vedlikehold av hyttene. Situasjonen for baderommene kan bli en kostbar utgift år etter år fordi badene er nedslitte.

MINIGOLFBANEN

Vi har fått melding om ny vedlikehold av den populære « Minigolfbanen». Arbeidet er ennå ikke avsluttet. Ingen utgifter er pålagt oss i denne saken. Vi takker for arbeidet. Viktig med aktiviteter for alle i familien.

ÅRSMØTET I 2020

Styret har bestemt dato for årsmøtet. Noter datoen: 21.april 2020. Vi møtes på Holmenkollen hotell som tidligere. Forslag til saker må sendes styret innen 1 februar 2020. Nærmere opplysninger om årsmøtet vil bli sendt alle samt vedlagt de nødvendige rapporter og bilag.

Til slutt:

STYRET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Tedd Urnes