Category Archives: Nyhetsbrev

INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Ordinert årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark avholdes mandag 15.juni 2020 kl 19.00 i Scandic Victoria, Rosenkrantz gate 13, 0121 Oslo

Møterom: Rådhuset

Årsmøtet skulle ha vært avholdt tirsdag 21.april 2020, men møtet ble utsatt på grunn av korona-pandemien. Myndighetene har åpnet for arrangementer med opptil 50 personer.

Dagsorden:

-Konstituering, årsrapport, årsregnskap, godtgjørelse til styret, orientering fra styret, innkomne forslag, valg av tillitsvalgte.

Vi er pålagt å ha kontroll på antall personer som møter samt navn på personene. Kontrollen er pålagt av myndighetene av hensyn til smittesporing. Vi må følge de reglene som settes av myndighetene med krav om avstand mellom personer og om antall deltagere.

Deltagelse på årsmøter krever derfor påmelding: OBOS

Folk i risikogruppen bør vurdere egen sikkerhet og eventuelt avstå fra å møte.

Styret i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark

Havnanett

Webansvarlig får ofte henvendelser fra abonnementer på Havnanett som mener at nyhetsbrev og oppdateringer kommer til feil mail adresse. Dere må selv endre mailadresse eller om dere ønsker å avslutte abonnement gå nederst på mailen deres og klikke på ønsket handling.

HYTTEPERMENE – HYTTEUTSTYR

I alle hyttene ligger en perm som innholder opplysninger knyttet til bruk av hytten. Jeg tar det for gitt at de fleste av dere velger annen form for sommer litteratur enn en kjedelig perm. Likevel kan det være nyttig å lese litt i permen. Her finnes er liste over utstyr som burde være i alle hyttene. Erfaring viser litt svinn her og der. Glass blir knust. Kniver forsvinner. Viktig å melde fra om mangler på utstyr. Dessuten trenger vi forslag om utstyr som du mener burde ha vært kjøpt inn. Jeg tilhører ikke den gruppen som mener at jeg vet best om hva du trenger. Dersom mine meninger skulle blitt hørt, ville utstyret være meget redusert. Matlaging er ikke mitt felt. Mine enkle matretter er: ” Pytt i panne”, ” Panne i pytt” og ” pytt, pytt”. Send derfor en takk til de som velger ut utstyr med en spesiell takk for at jeg ikke fikk ta del i beslutningen. Rapportskjema får du utdelt ved ankomst. Her kan du føre opp de ting du mener vi skulle ha anskaffet. Vi har midler til mer innkjøp fordi vi har redusert utgifter til kostbare jurister radikalt. Vi vil at dine dager i hyttene skal være så hyggelige som mulig. Altså: Noter ønsker om utstyr i hytterapporten. Vi vet ikke om dine behov. Derfor meld fra. Ha en fortsatt god sommer.

Tedd Urnes