Tag Archives: Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2013

Kjære Andelseier,

Styret for Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark innkaller med dette til årsmøte den 30. april 2013.

Vi ønsker å avholde årsmøtet  på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Årsmøtet begynner kl 19.00 og vi forsøker å avslutte møtet kl 21.00. Møterom på hotellet er: Auditoriet.

Forslag til dagsorden:

  1. Konstituering av årsmøtet.

–       Valg av ordstyrer

–       Valg av referent

–       Valg av to personer til å undertegne protokollen

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Styrets beretning for 2012- 2013
  3. Regnskap og revisjonsberetning
  4. Budsjettforslag
  5. Inn komne forslag
  6. Valg
Reklame