Daily Archives: 28. mars 2012

Hyttetakene – siste nytt

Alle tak med alder 30 år må vurderes kritisk – påstand fra kyndige tømmermenn og fagfolk. Et tak som lekker er en trussel for hele hytta. Derfor har styret diskutert utskifting av tak på styremøtene. Jeg har rapportert om saken for ett år siden etter en grundig befaring av hyttene sammen med daværende vedlikeholdssjef. Tak må skiftes skrev jeg.

Nå har jeg sammen med takstmann Håkon Læret undersøkt alle hyttene mandag den 26. mars. Vi gjorde en grundig jobb. Resultatet var mer positivt enn ventet. Takene holder i mange år fremover hevder byggmester og takstmann Håkon Læret. Jeg velger å tro mannen. Men vi fant noen svakheter som må rettes opp snarest samt at vi må begynne gradvis å skifte ut noen planker her og der.

Dessuten må vi gi mer luft under veggene og fjerne jord som er lagt for tett inntil grunnmur.

Ingen nye tak. Ingen nye store utgifter og bra er det fordi vi trenger midler til andre tiltak.

Tedd Urnes

Reklame